Професия: Фризьор

Специалност: Фризьорство

ПРОФЕСИЯ: код 815010 „Фризьор”

СПЕЦИАЛНОСТ: код 8150101 „Фризьорство”

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: втора

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 5 години

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: дневна

БРОЙ УЧЕНИЦИ: 13 – 0,5 паралелка

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:

  • удвоявяне на резултата по БЕЛ от НВО
  • удвояване на резултата по Математика от НВО
  • един път оценката по Биология и здравно образование
  • един път оценката по Изобразително изкуство

 Завършилите специалността „Фризьорство”, могат да работят в:

  • фризьорски салони;
  • фитнес центрове;
  • хотели, санаториуми и други обекти в сферата на услугите и туризма в обществения и частния сектор.