СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ