Професия: Монтьор на транспортна техника

Специалност: Автотранспортна техника

ПРОФЕСИЯ: код 525020 „Монтьор на транспортна техника”

СПЕЦИАЛНОСТ: код 525020 „Автотранспортна техника”

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: втора

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 5 години

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: дневна

БРОЙ УЧЕНИЦИ: 13

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:

  • удвоявяне на резултата по БЕЛ от НВО
  • удвояване на резултата по Математика от НВО
  • един път оценката по Физика и астрономия
  • един път оценката по Технологии и предприемачество

Завършилите специалността „Автотранспортна техника”, могат да работят в:

  • Автосервизи;
  • Фирми за пътно подържане;
  • Фирми – вносители на пътно строителни машини;
  • Фирми, изпълняващи дейности свързани със строеж на пътища;
  • Собствена фирма за ремонт на пътно строителни машини.

При полагане на изпит за придобиване на правоспособност, учениците получават безплатно свидетелство за управление на МПС категория „В“, категория „Ткт“ и „Твк“.