Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Предстоящи обучения

тема на обучението: „Виртуална и добавена реалност в учебна среда „
• място на провеждане: Професионална гимназия
• период на провеждане: 18.06.2022 г.
• начален и краен час: от 10:00 до 17:00 часа
• наименование на обучителната организация: Център за творческо обучение – гр. Варна

тема на обучението: Киберпрестъпления
• място на провеждане: гр. Русе, х-л „Рига“
• период на провеждане: 20.06.2022 г. до 23.06.2022 г.
• начален и краен час: от 12:00 часа
• наименование на обучителната организация: СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София.

тема на обучението: Кодиране на блоков език за програмиране – Scrach, Blocкly, Коду
• място на провеждане: гр. Велико Търново, хотел „Болярски“
• период на провеждане: 11.07.2022 г. до 13.07.2022 г.
• начален и краен час: от 12:00 часа
• наименование на обучителната организация: СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София.