Специалност: Производство на облекло от текстил

ПРОФЕСИЯ: код 542050 „Оператор в производството на облекло от текстил“

СПЕЦИАЛНОСТ: код 5420501 „Производство на облекло от текстил

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: втора

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 5 години

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: дневна

БРОЙ УЧЕНИЦИ: 13

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:

  • удвоявяне на резултата по БЕЛ от НВО
  • удвояване на резултата по Математика от НВО
  • един път оценката по Математика
  • един път оценката по Технологии и предприемачество

Завършилите специалността придобиват потенциал за професионално развитие като специалисти във фирми за производство на облекло, ръководене на собствен бизнес в областта на шевното производство.

 При полагане на изпит за придобиване на правоспособност, учениците получават безплатно свидетелство за управление на МПС категория „В“, категория „Ткт“ и „Твк“.