ПРИЕМ 2024-2025

след завършен 7. клас – дневна форма на обучение

Професионална гимназията град Бяла

ПРИЕМА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 ГОДИНА ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ: