Педагогически състав

Пламен Генов Велев Директор
Галя Енчева Димитрова Заместник директор учебна дейност
Румен Кирилов Радев Старши учител по Български език и литература
Валентина Христова Стоянова Учител по Български език и литература, Руски език
Таня Георгиева Чавдарова Старши учител по Български език и литература, Английски език
Тодорка Димитрова Тентениева - Тодорова Учител по Руски език
Галя Иванова Попова Старши учител по Математика и Информационни технологии
Бойка Йорданова Славчева Старши учител по Математика и Информационни технологии
Русан Тодоров Георгиев Старши учител по История и цивилизация
Гергана Миткова Божкова Старши учител по География и икономика
Ивелина Великова Димитрова Учител по Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда
Елка Георгиева Тодорова Старши учител по Физическо възпитание и спорт
Маргарита Божанова Сапунджиева Учител теоретично обучение
Тодорка Димитрова Николаева Старши учител практическо обучение
Надежда Белчева Гъмзова Учител теоретично обучение
Милен Петров Стойчев Учител практическо обучение
Александър Генов Йорданов Учител теоретично обучение
Неделчо Пейчев Неделчев Старши учител практическо обучение
Светослав Емилов Ясенов Старши учител практическо обучение
Добромира Ангелова Ангелова Учител теоретично обучение
Деница Милкова Добрева Учител практическо обучение