Протокол заседание Обществен съвет – 24.04.2024

Протокол общо събрание – 24.04.2024

Бюджет 01.01.2024

Протокол 7 на Обществен съвет-отчет изпълнение бюджет към 31.12.2023

Отчет изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г

Отчет изпълнение на бюджета към 30.09.2023 г

Отчет изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г

Отчет делегиран бюджет към 31.03.2023г.

Отчет делегиран бюджет към 31.12.2022г.

Отчет делегиран бюджет към 30.09.2022г.

Отчет делегиран бюджет към 30.06.2022г.

Протокол и отчет бюджет към 31.03.2022г.

Протокол обществен съвет за изпълнение делигиран бюджет 31_12_2021г