Обучение от разстояние в електронна среда от  30.11.2020г. до 21.12.2020г.

Заповед на Директора на ПГ гр. Бяла за обучение от разстояние в електронна среда

ВАЖНО ЗА НАЧАЛОТО НА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА