НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

„ОТНОВО ЗАЕДНО“ 2022 г.

Група от 11 ученици на летен лагер в с. Рибарица

Група от 46 ученици на летен лагер в гр. Ахелой

 

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

„ОТНОВО ЗАЕДНО“ 2021 г.

Цели:

  1.  Повишаване на интелектуалното, емоционалното, социалното, духовно-нравствено и физическо развитие на учениците чрез дейности за тяхната обща подкрепа.
  2. Опознаване, съхраняване и утвърждаване на българските национални традиции и културни ценности.
  3. Придобиване на компетентности от учениците, необходими за успешната им личностна реализация и за активния им граждански живот в съвременните общности.
  4. Да се опознае природата .
  5. Да се опознае историята на България .
  6. Да се научи поне едно българско хоро.
  7. Да се забавляват – вечерна дискотека, басейн и водни забавления, стрелба с пейнтбол пушка.
  8. Да придобият знания, умения и ловкост – посещение на въжен парк, практически занятия за оцеляване в планината при екстремни условия, приключенска игра, ориентиране с компас, стрелба с лък, оцеляване и бивакуване.

 Участници: 11 ученици +1 учител

Средства от Програмата – 6 000,00 лева

 В периода 29.08-03.09.2021 г. 11 ученици от Професионална гимназия-гр.Бяла, обл. Русе  взеха участие в организирано туристическо  пътуване по  Национална програма „Отново заедно“- Приключение в Рила-Боровец.

През посочения шестдневен период учениците бяха настанени в хотел „Лион“- Боровец и участваха  в различни инициативи, организирани по предварителна програма.

Дневния режим беше разпределен за  хранене, отдих и забавления – разходки, басейн, състезателни игри, DJ парти, споделяне на преживяното през деня.

Учениците се запознаха  с децата и ръководителите от другите групи и участваха във вечерни забави. Посетиха въжен парк „Бороленд“. Под наставничеството на планински водач  посетиха местността Черната скала.

Всички участници получиха познания относно ориентиране с компас, бивакуване, катерене  и оцеляването в планината, разговаряха с лектор от планинската  спасителна служба за оцеляването в планината при екстремни условия.

Посетиха ферма за щрауси „Щраусово забавление“ в Долна Баня и  Костенски водопад.

Идеите   на Национална програма „Отново заедно“ :  децата да преодолеят социалната изолация, да бъдат сред природата и да проявят физическа активност се осъществиха благодарение на добрата организация от страна на туроператора Loyal Travel.

Линк: https://www.mon.bg/upload/26713/NP-Otnovo-zaedno_17062021.pdf