Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул „Библиотеките като образователна среда“

Цели:

 1. Закупуване на книги спрямо потребностите и интересите на учениците с цел създаване на библиотечен фонд, в училищата в които няма такъв, или с цел обогатяване с нова съвременна литература в училищата с изграден библиотечен фонд:
 2. Създаване на „кът за четене” и превръщането му в едно от най-желаните места в училище – неформална уютна читателска среда;
 3. Организиране и провеждане на инициативи в създадения „кът за четене” и/или в училищната библиотека с цел популяризирането им като място, в което се насърчава мисленето, въображението и творчеството като част от учебния процес
 • „Моята любима книга” – всеки участник представя своята любима книга – за ученици от VIII до XII клас
 • „Авторско четене с местни творци“ – за ученици от VIII до XII клас – Павлина Петкова и Георги Жулев
 • Среща с Тошко Савов автор на книгата „Пътят към теб“ – за ученици от X, XI  и XII клас.
 • Отбелязване на 100 г. от смъртта на Иван Вазов (27.06.1850 – 22.09.1921), български народен поет и писател, драматург, културен и обществен деец – литературно четене на негови произведения.
 • Отбелязване на 105 г. от смъртта на Димчо Дебелянов (28.03.1887 – 02.10.1916), български поет –лектор Атанаска Петрова – автор на произведения.
 • „ Урок по родолюбие – Българското Възраждане -„История славянобългарская “ – лектор Дянко Колев – учител, историк и краевед, председател на Общински комитет“ Васил Левски“.
 • „ Маратон на четенето“ – в национална седмица на четенето.
 1. Провеждане на съвместни инициативи с обществени библиотеки през учебната година.
 2. Закупуване на читателски карти за ученици и учители.

Обща стойност на проекта:4 280,12лв.

В обособения кът може да се провеждат часове по литература, английски и руски език, история, философия, предприемачество и час на класа , което ще извади учениците от традиционната  класна стая и ще им предложи ново място, където сами могат да потърсят в книги нужната им информация. Този кът в училището ще бъде и място за срещи с различни автори и лектори, да се провеждат различни литературни четения, ще се повиши способността да се извлича информация, ще се повиши грамотността, ще се изгради способност за аналитично мислене. Ще се изградят трайни навици за четене и самообразоване.

            Със създаването на „ кът за четене“, училищната библиотека се превърна в пространство за разговори, споделяне, оживени книжни срещи. Като се разкрие пред учениците прекрасния свят на книгите, с помощта на учители, техните родители и гостите на инициативите, те да се превърнат в четящо поколение. Библиотеката в училище се превърна в място, в което всеки влиза с огромно задоволство и открива своята книга.

Линк: Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул „Библиотеките като образователна среда“