Заповед на Директора на ПГ гр. Бяла за обучение от разстояние в електронна среда