Незаети места след втори етап на класиране

СВОБОДНИ И НЕЗАЕТИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ VIII – XI КЛАС

за учебната 2021/2022 година

Клас Вид паралелка Профил / Специалност Брой места Чужд език Начин на изучаване
Професионална Автотранспортна техника 2 Руски език Без интензивно и без разширено
Английски език
Професионална Производство на облекло от текстил 1 Руски език Без интензивно и без разширено
Английски език
10А Професионална Полевъдство 5 Руски език Без интензивно и без разширено
Английски език
10Б Професионална Производство на кулинарни изделия и напитки 4 Английски език Без интензивно и без разширено
Руски език
10Б Професионална Фризьорство 4 Английски език Без интензивно и без разширено
Руски език
11А Професионална Конструиране и моделиране на облекло от текстил 12 Английски език Без интензивно и без разширено
Чужд език по професията -Руски език
11Б Професионална Автотранспортна техника 4 Английски език Без интензивно и без разширено
Чужд език по професията -Руски език